مدل جاکفشی دیواری آینه دار

عکس مدل جاکفشی دیواری آینه دار [+۱۰۰ مدل ساده و شیک]

جاکفشی آینه دار جدید

جاکفشی جدید ۱۴۰۰

جاکفشی مدرن ۲۰۲۱

مدل جاکفشی دیواری آینه دار

مدل جاکفشی و جالباسی آینه دار

جاکفشی ریلی آینه دار

مدل جاکفشی دیواری توکار

مدل جاکفشی آینه دار

جاکفشی دیواری توکار

عکس جاکفشی آینه دار جدید

 • جدیدترین مدل جاکفشی ایستاده آینه دار
 • جاکفشی آینه ای جدید
 • جدیدترین مدل جاکفشی آینه دار ریلی
 • جدیدترین مدل جاکفشی ۱۴۰۰
 • جالباسی دیواری آینه دار
 • مدل جاکفشی جدید ۱۴۰۰
 • جاکفشی دیواری
 • قیمت جاکفشی جدید ۱۴۰۰
 • جاکفشی جدید 1400
 • جاکفشی و آینه مدرن
 • جالباسی دیواری با آینه
 • جاکفشی دیواری کمجا
 • جاکفشی دیواری ساده
 • مدل جاکفشی ۱۴۰۰
 • آینه جاکفشی
 • قیمت جاکفشی ایستاده اینه دار
 • جاکفشی آینه ای
 • جاکفشی با آینه
 • جاکفشی جالباسی جدیدترین مدل جاکفشی آینه دار
 • جاکفشی ساده
 • جاکفشی ایستاده آینه دار
 • جاکفشی جدید آینه دار
 • مدل جاکفشی با آینه
 • مدل جا کفشی جدید ۱۴۰۰
 • مدل جاکفشی ایستاده آینه دار
 • مدل جاکفشی جدید با آینه
 • جاکفشی با آینه گرد
 • جاکفشی جدید آینه ای
 • آینه و جاکفشی مدرن
 • عکس جاکفشی دیواری
 • عکس جاکفشی آینه دار
 • جدیدترین جاکفشی ۱۴۰۰
 • ست جاکفشی و آینه
 • جاکفشی جدید و شیک اینه دار
 • کمد جاکفشی آینه دار
 • جاکفشی آینه دار مدرن
 • جاکفشی ایستاده آینه دار جدید
 • جاکفشی جدید با آینه
 • جدیدترین جاکفشی ۲۰۲۱
 • مدل جاکفشی آینه دار جدید
 • مدل جاکفشی و آینه
 • جاکفشی و آینه
 • مدل آینه روی جاکفشی
 • جا کفشی اینه دار
 • آینه و جالباسی دیواری
 • جاکفشی مدرن با آینه
 • مدل آینه جاکفشی
 • جاکفشی همراه با آینه
 • کمد جاکفشی و جالباسی اینه دار
 • جاکفشی ۱۴۰۰
 • جا کفشی آینه دار
 • جاکفشی باکلاس
 • جاکفشی آینه دار
 • مدل جاکفشی دیواری
 • مدل جاکفشی آینه ای
 • مدل جاکفشی دیواری مدرن
 • جاکفشی ورودی آپارتمان
 • مدل جاکفشی آینه دار مدرن
 • جاکفشی اینه ای جدید
 • مدل جاکفشی دیواری نشیمن دار
 • کمد ایستاده آینه دار
 • مدل اینه رو جاکفشی
 • مدل اینه بالای جاکفشی
 • جاکفشی دیواری اینه دار
 • مدل جالباسی اینه دار
 • جاکفشی دیواری کلاسیک
 • جاکفشی ایستاده شیک
 • جاکفشی اینه دار
 • مدل جاکفشی
 • جاکفشی مدرن
 • عکس جاکفشی ساده
 • جاکفشی اینه دار جدید
 • مدل جاکفشی و جالباسی مدرن
 • جا کفشی با اینه
 • جاکفشی و اینه
 • انواع جاکفشی دیواری
 • مدل جاکفشی اینه دار
 • مدل جاکفشی مدرن
 • جاکفشی جدید
 • مدل جاکفشی دیواری جدید
 • مدل جاکفشی دیواری شیک
 • جا کفشی دیواری
 • جاکفشی با اینه دکوراتیو
 • عکس جاکفشی جدید
 • مدل جا کفشی جدید
 • جاکفشی دیواری مدرن
 • جاکفشی مدرن دیواری
 • جاکفشی دیواری جدید
 • جاکفشی با آینه مدرن
 • مدل جاکفشی جدید
 • جاکفشی با اینه
 • جا کفشی جدید ۱۴۰۰
 • آینه و جاکفشی
 • جاکفشی آپارتمانی
 • جا کفشی آینه ای
 • جاکفشی جدید اینه دار
 • جدیدترین مدل جاکفشی دیواری
 • عکس جا کفشی جدید
 • طرح جاکفشی دیواری
 • مدل جدید جاکفشی توکار
 • جاکفش دیواری
 • جاکفشی مدرن جدید
 • کمد جاکفشی دیواری
 • عکس جاکفشی
 • آینه روی جاکفشی
 • آینه بالا جاکفشی
 • جدیدترین مدل جاکفشی آینه دار
 • نمونه جاکفشی دیواری
 • کمد دیواری اینه دار جدید
 • جاکفشی آپارتمانی دیواری
 • مدل جاکفشی دیواری ام دی اف
 • جاکفشی و جالباسی دیواری
 • جاکفشی و جالباسی آینه دار
 • جاکفشی جالباسی آینه دار
 • قیمت جاکفشی آینه دار
 • قیمت جاکفشی و جالباسی آینه دار
 • جا کفشی مدل جدید
 • مدل جا کفشی و جا لباسی
 • مدل جاکفشی و جالباسی ورودی
 • جاکفشی جدید عروس
 • مدل آینه برای بالای جاکفشی
 • جاکفشی توکار مدرن
 • جاکفشی دیواری آینه دار
 • مدل آینه برای روی جاکفشی
 • مدل جا کفشی دیواری
 • ورودی جاکفشی دیواری
 • جا كفشي مدل جاکفشی دیواری مدرن
 • جاکفشی های مدرن دیواری
 • جاکفشی اینه ای
 • جاکفشی ورودی خانه
 • جاکفشی ۲۰۲۱
 • جدیدترین مدل جا کفشی
 • مدل جاکفشی ایستاده
 • اینه و جاکفشی
 • جدید ترین جا کفشی
 • مدل جاکفشی و جالباسی دیواری
 • مدلهای جاکفشی دیواری
 • جدیدترین مدل جاکفشی و جالباسی مدرن
 • طراحی جاکفشی مدرن
 • طرح جدید جاکفشی دیواری
 • جالباسی مدرن و شیک
 • مدل های جا کفشی
 • جدیدترین مدل جاکفشی ایستاده
 • مدل جاکفشی شیک
 • جاکفشی مدرن و شیک
 • جاکفشی و جالباسی ورودی منزل
 • جاکفشی دیواری ریلی
 • جاکفشی مدرن جاکفشی نشیمن دار
 • مدل جاکفشی جدید و شیک
 • مدل های جاکفشی ایستاده جدید
 • مدل جاکفشی بلند
 • قیمت جاکفشی و جالباسی ام دی اف
 • طرح جاکفشی جدید
 • جاکفشی های جدید
 • جاکفشی جدید و شیک
 • مدل جاکفشی ام دی اف
 • آینه بالای جاکفشی
 • آینه رو جاکفشی
 • جاکفشی آینه ایی
 • مدل جا کفشی
 • ورودی جدیدترین مدل جاکفشی آینه دار ریلی
 • مدل جاکفشی جدید 1400
 • جاکفشی سنگی دیواری
 • مدل های جاکفشی دیواری
 • کمد دیواری جاکفشی دار
 • مدل جاکفشی ورودی اپارتمان
 • جالباسی و جاکفشی آینه دار
 • جاکفشی توکار
 • جاکفشی جدید دیواری
 • جاکفشی کلاسیک دیواری
 • جاكفشي و جالباسي شيك جلوي درب ورودي
 • جاکفشی آیینه دار
 • جاکفشی ایستاده اینه دار
 • جاکفشی شیک و باکلاس
 • جاکفشی شیک و ساده
 • اینه جا کفشی
 • جا کفشی مدرن و شیک
 • جاکفشی اینه دار مدرن
 • جاکفشی بزرگ دیواری
 • جاکفشی ساده و شیک
 • عکس جاکفشی جدید و شیک
 • مدل جا کفشی مدرن
 • مدل کمد و جاکفشی
 • جاکفشی بلند آینه دار
 • جاکفشی دیواری شیک
 • انواع مدل جا کفشی
 • جالباسی و جاکفشی دیواری
 • جالباسی آینه دار
 • جدیدترین مدل جاکفشی و جالباسی
 • مدلهای جدید جاکفشی دیواری
 • جاکفشی ام دی اف آینه دار
 • جاکفشی اینه دار ایستاده
 • عکس جاکفشی مدرن
 • مدل جالباسی دیواری مدرن
 • جاکفشی ورودی
 • جاکفشی سلطنتی با آینه
 • جالباسی دیواری مدرن
 • جاکفشی تو دیواری
 • جاکفشی مدل جدید
 • جاکفشی نشیمن دار جدید
 • مدل جاکفشی مدرن و شیک
 • جاکفشی عمودی
 • عکس جا کفشی
 • مدل جاکفشی های جدید
 • مدل جدید جاکفشی
 • کمد جاکفشی جدید
 • كمد جاكفشي و جالباسي
 • طرح جاکفشی
 • جا کفشی مدرن
ادامه مطلب  میز تلویزیون دیواری برای خانه کوچک [معرفی 300+ مدل شیک]

شروع زندگی آپارتمانی و کوچک شدن خانه‌ها و فضا‌های داخلی قابل دسترس، چیدمان صحیح و منظم وسایل اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برای داشتن چیدمان زیبای منزل نیز باید به سراغ کمد‌ها و تجهیزات مدرنی برویم که برای فضای داخلی خانه طراحی شده‌اند.

از جمله تجهیزات و وسایل می‌توان به کمد‌های دیواری مدرن، جاکفشی و جالباسی‌های جدید، کمد‌های ریلی و … اشاره نمود. ما در این مطلب گلچینی از “مدل جاکفشی و جالباسی” را در دسته‌بندی مدرن و کلاسیک، برای شما گردآوری کرده‌ایم؛ با ما همراه باشید.

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ – ۲۰۲۱

جاکفشی و جالباسی مدرن و شیک مد سال ۲۰۲۱ را در تصاویر مشاهده می کنید که تمامی مدل های جاکفشی و جالباسی مدرن ۱۴۰۰جدید و مطابق با مد روز امسال می باشند. در صورتی که می خواهید یکی از مهمترین وسایل را برای آپارتمان محل زندگی تان خریداری کنید توصیه می کنیم در ابتدا انواع طرح های جاکفشی و جالباسی مدرن ۲۰۲۱ را ببینید.

 

مدل جاکفشی و جالباسی مدرن

همانطور که می دانید این روزها زندگی آپارتمان نشینی رواج پیدا کرده است و اگر محل سکونت شما هم متراژ کمتری دارد و می خواهید چیدمان منزل تان زیباتر به چشم بخورد، انتخاب و خرید یک مدل جاکفشی و جالباسی مدرن خالی از لطف نیست.

کفش ها اولین پوششی هستند که در بدو ورود به خانه از بدن انسان جدا می شوند. در نتیجه باید در همان نزدیکی درب ورودی منزل، جایی برای قرار دادن آنها تعبیه شود.

 

همچنین بعد از بیرون آوردن کفش ها از پا، پوشش بعدی یعنی لباس های مربوط به بیرون است که این روزها شامل پالتو، کت، بارانی، کاپشن و مانند این ها بوده و نه تنها به خاطر ابعاد بزرگ تر آن ها نسبت به لباس های تابستانی بلکه به جهت این که احتمال خیس بودن آن ها در فصول بارندگی وجود دارد،

معمولا به محض ورود ما در کمد لباس های معمولی قرار نمی گیرند؛ بنابراین داشتن یک جالباسی مدرت در ورودی خانه برای این منظور نیازی ضروری به نظر می رسد. پس چه بهتر است که برای بر طرف کردن این نیاز به سراغ کمدهایی برویم که مخصوص کفش و لباس می باشند.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین صندلي مديريتي چی بخرم؟

 

جاکفشی سایان هوم مدل D&G 120 M 35 به همراه آینه

جاکفشی سایان هوم مدل D&G 120 M 35 به همراه آینه

مشخصات

 • ابعاد
  ۱۲۰x35x160 سانتی‌متر
 • جنس
  MDF ، آینه شیشه ای
 • تعداد طبقات
  شش
 • تعداد در
  دو عدد
 • شکل محصول
  مکعب مستطیل
 • ابعاد آینه
  ۱۲۰×۴۰ سانتی‌متر
 • سایر توضیحات
  تمام MDF
 • نوار PVC
 • لولا آرام بند
 • ظرفیت ۸ جفت کفش بزرگسال
 • طبقات متحرک
 • نشیمن کفش کن با روکش چرم مصنوعی
 • آینه شیشه ای با وضوح بالا با زیر کار MDF
جاکفشی سایان هوم مدل JK 02 به همراه آینه
جاکفشی سایان هوم مدل JK 02 به همراه آینه
. جا کفشی به طور کامل از MDF ساخته شده است و پایه هایی از جنس pvc فشرده دارد و می توانید حداقل ۱۲ جفت کفش را در آن جای دهید.
به همراه این جاکفشی یک آینه با تراش یک و نیم سانتی متر و زیر کار MDF ارائه می‌شود که می توانید آن را به صورت عمودی یا افقی در بالای جاکفشی نصب کنید. در صورت نصب عمودی یک آینه قدی و در صورت نصب و افقی طرحی مشابه به کنسول آینه خواهید داشت.

مشخصات

 • ابعاد
  ۹۰x37x58 سانتی‌متر
 • جنس
  MDF
 • تعداد طبقات
  سه عدد
 • تعداد در
  دو عدد
 • شکل محصول
  مستطیل
 • ابعاد آینه
  ۵۰×۹۰ سانتی‌متر
 • امکانات ظاهری
  در
 • امکانات آویز لباس
  آینه
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 48 HB 68 به همراه آینه
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 48 HB 68 به همراه آینه

مشخصات

 • ابعاد
  ۴۸x35x73.5 سانتی‌متر
 • جنس
  MDF و شیشه
 • تعداد طبقات
  چهار
 • تعداد در
  دو عدد
 • شکل محصول
  مکعب مستطیل
 • ابعاد آینه
  ۶۸×۴۸×۲ سانتی‌متر
 • سایر توضیحات
  تمام MDF
 • نوار PVC
 • لولا آرام بند
 • ظرفیت ۸ جفت کفش بزرگسال
 • طبقات متحرک
 • آینه شیشه ای با وضوح بالا با زیر کار MDF
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 48X3 به همراه آینه
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 48X3 به همراه آینه
در قسمت پشت آینه یک قاب با ضخامت ۱۶mm نصب گردیده که امنیت ، زیبایی و قابلیت ایستایی آینه را افزایش می دهد .
بخش سوم باکس کفش کن در ابعاد ۴۸×۴۵ cm که از یک نشیمن در ابعاد۴۸×۳۰ cm ، یک کشو جهت قراردادن واکس و لوازم نظافت کفش ، یک طبقه جهت قرار دهی دم پایی یا کفش های روزانه تشکیل شده است . متریال استفاده شده در کل این کالا MDF ، نوار PVC ، لولا آرام بند و ریل ساچمه ای می باشد .

مشخصات

 • ابعاد
  ۹۶x35x165 سانتی‌متر
 • جنس
  MDF و شیشه
 • تعداد طبقات
  هفت عدد
 • تعداد در
  دو عدد
 • تعداد کشو
  یک عدد
 • ابعاد آینه
  ۱۰×۴۰ سانتی‌متر
 • محفظه
  محفظه واکس
 • سایر توضیحات
  تمام MDF
 • نوار PVC
 • لولا آرام بند
 • ظرفیت ۸ جفت کفش بزرگسال
 • طبقات متحرک
 • نشیمن کفش کن با روکش چرم مصنوعی
 • آینه شیشه ای با وضوح بالا با زیر کار MDF
جاکفشی سایان هوم مدل Morvarid به همراه آینه
جاکفشی سایان هوم مدل Morvarid به همراه آینه
جا کفشی به طور کامل از MDF ساخته شده است و پایه هایی از جنس pvc فشرده دارد و می توانید حداقل ۱۲ جفت کفش را در آن جای دهید. به همراه این جاکفشی یک آینه با تراش یک و نیم سانتی متر و زیر کار MDF ارائه می‌شود که می توانید آن را به صورت عمودی یا افقی در بالای جاکفشی نصب کنید.
در صورت نصب عمودی یک آینه قدی و در صورت نصب و افقی طرحی مشابه به کنسول آینه خواهید داشت.

مشخصات

 • ابعاد
  ۹۰x37x175 سانتی‌متر
 • جنس
  MDF
 • تعداد طبقات
  سه
 • تعداد در
  دو عدد
 • شکل محصول
  مکعب مستطیل
 • ابعاد آینه
  ۲×۵۰×۹۰ سانتی‌متر
 • امکانات ظاهری
  پایه
 • سایر توضیحات
  تمام MDF
 • نوار PVC
 • لولا آرام بند
 • ظرفیت ۱۲ جفت کفش بزرگسال
 • طبقات متحرک
 • آینه شیشه ای با وضوح بالا با زیر کار MDF
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 95 M 100 به همراه آینه
جاکفشی سایان هوم مدل D&G 95 M 100 به همراه آینه

مشخصات

 • ابعاد
  ۹۴٫۴x35x160 سانتی‌متر
 • جنس
  MDF
 • تعداد طبقات
  ۱۰ عدد
 • تعداد در
  دو عدد
 • شکل محصول
  مکعب مستطیل
 • ابعاد آینه
  ۹۴٫۴×۵۵ سانتی‌متر
 • سایر توضیحات
  تمام MDF
 • نوار PVC
 • لولا آرام بند
 • ظرفیت ۱۲ جفت کفش بزرگسال
 • طبقات متحرک
 • آینه شیشه ای با وضوح بالا با زیر کار MDF

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین جاکفشی ۲۰۲۱

ادامه مطلب  بهترین صندلي مديريتي چی بخرم؟ [15 حرفه ای]

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی و جالباسی باهم

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: پردهای ساده و شیک پذیرایی جدید ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی و جالباسی ورودی

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جالباسی و جاکفشی دیواری کمجا

جاکفشی و جالباسی مدرنیته معمولا برای فضاهای کوچک و در طرح های متنوع طراحی می‌شوند. در ادامه تعدادی از بهترین و جدیدترین مدل های کمد لباس و جاکفشی دیواری کمجا آورده شده است.

جالباسی و مدل جاکفشی هم مانند دیگر اجزا در طراحی در نوع های روستیک و مدرن تولید می شود و در مدل های روستیک معمولا قلاب ها و شاخه های آویز کمد دارای طرح و نقش هستند همچنین پنل های چوبی کمد صاف و ساده نیستند

و نقوشی روی آنها حک شده است. در مقابل نمونه های مدرن کاملا ساده و صاف اما شیک طراحی می شوند.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین سینک ظرفشویی معمولی، سنگی و سرامیکی

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی و جالباسی آینه دار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

 

کمد جاکفشی و جالباسی اینه دار

یکی دیگر از نکاتی که باید در هنگام خرید توجه کنید داشتن آینه برای مرتب کردن لباس و وضعیت ظاهری فرد است که مدل های جدید جاکفشی و جالباسی مدرن، دارای چنین مزایایی هستند.

جالباسی ورودی خانه

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل کمد لباس و جاکفشی مدرن ۱۴۰۰

اگر فضای کمی در اختیار دارید و از طرفی خانواده کم جمعیت هم هستید پس انتخاب یک مدل جاکفشی و جالباسی دیواری مدرن بهترین گزینه است اما در صورتی که خانواده پرجمعیت هستید مسلما باید به سراغ مدل های بزرگتر بروید.

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جاکفشی و جالباسی ورودی منزل

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جالباسی ورودی آپارتمان

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

کمد دیواری جاکفشی جالباسی

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین مدل جاکفشی و جالباسی سرهم

ادامه مطلب  خرید اینترنتی آینه و کنسول مدرن [30+ مدل + قیمت و لینک خرید]

با آغاز زندگی آپارتمانی و کاهش فضا‌های داخلی منازل مسکونی، چیدمان صحیح و منظم وسایل به خصوص کفش و لباس اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ و چه خوب است برای حل این مشکل به سراغ مدل های جاکفشی و جالباسی سرهم برویم. برای داشتن چیدمان زیبای واحد آپارتمان تان می توانید کمد دیواری مدرن و شیک بخرید و آن را در جلوی درب ورودی خانه قرار دهید.

کمدهای درب دار نمونه دیگری از این جالباسی ها و جاکفشی های امروزی برای خانه های باکلاس هستند که بهترین نیز به حساب می آیند. با وجود چنین فضایی، لباس ها در داخل کمد آویخته شده و کفش های اعضای خانواده در قسمت جاکفشی کمد قرار می گیرند؛ که توسط در کمد از نظرها پنهان می مانند.

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین مدل جاکفشی ۱۴۰۰

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل کمد دیواری ریلی مدرن

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی دیواری توکار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی و جالباسی شیک و ساده آپارتمانی

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جالباسی مدرن و شیک ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل کمد لباسی و جاکفشی نشیمن دار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جدید جاکفشی ۱۴۰۰

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

انواع کمد لباس و جاکفشی سرهمی ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین جاکفشی سال ۱۴۰۰

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

کمد جاکفشی و جالباسی ساده

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

انواع جاکفشی و جالباسی دیواری

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین جاکفشی و جالباسی ام دی اف

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین مدل جاکفشی ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی و جالباسی ایستاده ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی و جالباسی جدید

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی دیواری مدرن

با توجه به این که کفش های زمستانی بیشتر به صورت چکمه های بلند و کوتاه بوده و ارتفاع آن ها از کفش های معمولی بیشتر است، اگر می خواهید جاکفشی دیواری کلاسیک و مدرنیته برای ورودی خانه تان تهیه کنید، حداقل ابعاد استاندارد چکمه های ساق کوتاه اهالی خانه را نیز در نظر بگیرید.

داشتن در، یکی از مهم ترین ویژگی های جاکفشی های دیواری مدرن است به این ترتیب، نه تنها ظاهر فضای ورودی و حتی محیط مجاور آن با قرار دادن کفش های گِلی و خاکی در جاکفشی بدون در، نازیبا نمی شود

بلکه بوی بد ناشی از کفش ها نیز در فضا پراکنده نخواهد شد، در ضمن کفش های آلوده در دسترس بچه های کوچک خانواده قرار نمی گیرد.

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی آینه دار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین جالباسی و جاکفشی دیواری توکار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین مدل جاکفشی عروس

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی دیواری آینه دار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جاکفشی آینه دار جدید

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جاکفشی ایستاده ام دی اف

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

جدیدترین مدل جاکفشی ایستاده آینه دار

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

۱۰۰ مدل جاکفشی و جالباسی مدرن سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

مدل جاکفشی جدید ۱۴۰۰

منبع:
سماتک

حتما ببینید

صندلی ارگونومیک

خرید میز و صندلی ارگونومیک [۱۳۰+ مدل طبی]

اصطلاح “ارگونومیک” به چه معناست؟ ارگونومی شاخه ای از مهندسی است که به آن مهندسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *